Zwroty i reklamacje

 

Zwroty i reklamacje

 

 

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację należy złożyć na adres e-mail: biuro@bimeble24.pl lub drogą pocztową na adres: Ireneusz Rachlak PHU BI MEBLE" Mroczeń 148 A, 63-604 Baranów .

Kupujący musi zgłosić uszkodzenie w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru oraz przedstawić odpowiedni dokument sprzedaży/faktura. Prawidłowo złożona reklamacja, zawiera: oznaczenie uszkodzonych elementów z instrukcji, zdjęcia uszkodzeń lub całego elementu. Klient powinien udokumentować stan paczki w formie zdjęcia i przesłać do Obsługi Klienta. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu traktowane są jako reklamacje płatne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zużyciem, starzeniem się i niewłaściwym użytkowaniem towaru, jak i drobnych uszkodzeń. W przypadku drobnych uszkodzeń, roszczenia przez kupującego w stosunku do sprzedającego są bezpodstawne. Gwarancja jest nieważna, jeżeli kupujący pomimo widocznych wad towaru dalej go użytkował bądź cokolwiek zmieniał. Nasze meble przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które wynikają z użytkowania mebli w ramach działalności gospodarczej lub w innych celach komercyjnych. Nabywcy komercyjni ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Usterki zostaną naprawione bezpłatnie w ramach gwarancji BIMEBLE, w przypadku gdy preferowane odszkodowanie za towar wolny od wad nie jest możliwe. Dalsze roszczenia są wykluczone. W przypadku wad, których sprzedawca nie ujął w gwarancji, nabywca może otrzymać odpowiednią ofertę w ramach rekompensaty. Klient musi poinformować w ciągu 14 dni od wykrycia uszkodzenia o zaistniałym zdarzeniu sprzedawcę oraz wysłać wadliwy towar na własny koszt na adres spedycji. W przypadku wymiany, klient pokrywa koszty wysyłki.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Bez spisanego protokołu reklamacje z powodu uszkodzenia podczas transportu nie będą uwzględniane!

 Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę podczas zawierania umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i własnoręcznie podpisane przez klienta. Odstąpienie od umowy powinno zostać doręczone drogą mailową lub listem poleconym na adres:

Ireneusz Rachlak PHU BI MEBLE

Mroczeń 148 a 

63-604 Baranów

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Przed wysyłką zwracanego towaru Klient powinien udokumentować stan paczki w formie zdjęcia i przesłać do Obsługi Klienta. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące nas, że odstępują Państwo od umowy zakupu, dowód zakupu oraz numer rachunku bankowego, na jaki mają zostać zwrócone pieniądze. Po otrzymaniu przesyłki, sprawdzamy zawartość i zgodność ze specyfikacją zamówienia, które było do Państwa wysłane. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot pieniędzy dotyczy ceny za zakupiony towar. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych na nasz koszt. 

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący odstąpił od umowy. Paczka musi być zapakowana w sposób bezpieczny.

7. Zwrot środków, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki był użyty podczas transakcji, chyba, że strony wspólnie ustalą inny sposób zwrotu. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. Zwrotu towaru o którym mowa w ust. 5 nastąpi na koszt Klienta będącego Konsumentem jeżeli zamówiony towar zostanie przez Sprzedawcę dostarczony do miejsca niebędącego dla Konsumenta miejscem jego zamieszkania w chwili zawierania umowy. Sklep internetowy BI MEBLE 24 zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu towaru wysyłanego za pobraniem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Jeżeli zakup dotyczył kilku produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedawca wystawi fakturę korygującą, którą Klient powinien podpisać i zwrotnie odesłać.

12. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej Sprzedawca zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto.

13. Zwrotowi podlegają należność z tytułu zakupu towaru. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Kupujący odpowiada, za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

 
 

Ryzyko związane z towarem od momentu jego wydania ponosi kupujący

Firma kurierska odpowiada za ubytki lub szkody, które zaistnieją w czasie transportu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia dostarczonych towarów pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem oraz jego kompletności i rzetelności. Uszkodzenia dostarczonych towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny po dostawie w formie pisemnej. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przechowywania oryginalnego opakowania, które może być wyrzucone dopiero po zgodzie firmy kurierskiej bądź sprzedawcy. Klient w razie szkody w czasie transportu może oczekiwać na naprawę, wymianę ( nowa dostawa) lub rekompensatę finansową do wartości towaru. Decyzja dotycząca naprawy, wymiany lub rekompensaty finansowej jest podejmowana tylko przez sprzedającego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl