Zwroty i reklamacje

 

 

Zwroty i reklamacje

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Mroczeń 148a, 63-604 Baranów. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bimeble24.pl

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, obligatoryjnie dokumentację fotograficzną uszkodzonego elementu oraz całości produktu.

4. Odcienie materiałów w meblach tapicerowanych mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych mebla.

5. Czas dostawy podany w ofercie może ulec opóźnieniu, opóźnienia mogą wynikać z przyczyn niezależnych od nas.

6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

7. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu traktowane są jako reklamacje płatne. 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zużyciem, starzeniem się i niewłaściwym użytkowaniem towaru, jak i drobnych uszkodzeń. W przypadku drobnych uszkodzeń, roszczenia przez kupującego w stosunku do sprzedającego są bezpodstawne.

9. Gwarancja jest nieważna, jeżeli kupujący pomimo widocznych wad towaru dalej go użytkował bądź cokolwiek zmieniał. 

10. Nasze meble przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które wynikają z użytkowania mebli w ramach działalności gospodarczej lub w innych celach komercyjnych. Nabywcy komercyjni ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

11. W przypadku wad, których sprzedawca nie ujął w gwarancji, nabywca może otrzymać odpowiednią ofertę w ramach rekompensaty. Klient musi poinformować w ciągu 14 dni od wykrycia uszkodzenia o zaistniałym zdarzeniu sprzedawcę.

12. W przypadku wymiany, klient pokrywa koszty wysyłki.

7. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

8. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

  • możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  • możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
  • możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.

 

 

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może bez podawania przyczyn odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę podczas zawierania umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i własnoręcznie podpisane przez klienta. Odstąpienie od umowy powinno zostać doręczone drogą mailową lub listem poleconym na adres:

PHU BI MEBLE

Mroczeń 148 a 

63-604 Baranów

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Przed wysyłką zwracanego towaru Klient powinien udokumentować stan paczki w formie zdjęcia i przesłać do Obsługi Klienta. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące nas, że odstępują Państwo od umowy zakupu, dowód zakupu oraz numer rachunku bankowego, na jaki mają zostać zwrócone pieniądze. Po otrzymaniu przesyłki, sprawdzamy zawartość i zgodność ze specyfikacją zamówienia, które było do Państwa wysłane. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot pieniędzy dotyczy ceny za zakupiony towar. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych na nasz koszt. 

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący odstąpił od umowy.

7. Zwracany bądź reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, najlepiej w ten sam sposób, w jaki został wysłany.

8. Sklep internetowy BI MEBLE 24 zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu towaru wysyłanego za pobraniem.

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Jeżeli zakup dotyczył kilku produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedawca wystawi fakturę korygującą, którą Klient powinien podpisać i zwrotnie odesłać.

11. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej Sprzedawca zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto.

12. Zwrotowi podlegają należność z tytułu zakupu towaru. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Kupujący odpowiada, za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.

 
  
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl